Hotărârea nr. 527/2020

Desemnarea viceprimarului ca înlocuitorul de drept al primarului.
 
HOTĂRÂREA Nr. 527
din data de  06  noiembrie   2020
 
 
 
 
 
Privind: desemnarea viceprimarului ca înlocuitorul de drept al primarului;
               
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 06 noiembrie 2020;
Având în vedere propunerile privind desemnarea viceprimarului ca înlocuitorul de drept al primarului;
În conformitate cu prevederile art. 152, alin. (4) din  Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care se aleg doi viceprimari, Consiliul Local desemnează prin hotărâre, care dintre cei doi exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului;
În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1) și ale art. 139, alin. (3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol  Unic.  Se desemnează doamna viceprimar BOGHIU-SAMOILĂ FLAVIA-RAMONA ca înlocuitorul de drept al Primarului Municipiului Brașov.