Hotărârea nr. 525/2020

Alegerea doamnei BOGHIU-SAMOILĂ FLAVIA-RAMONA în funcţia de Viceprimar al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 525
din data de  06  noiembrie   2020

 

 

 
 
 
Privind: alegerea doamnei BOGHIU-SAMOILĂ FLAVIA-RAMONA în funcţia de Viceprimar al Municipiului Braşov;
               
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 06 noiembrie 2020;
Având în vedere propunerile făcute şi rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea viceprimarului Municipiului Braşov;
În temeiul  prevederilor art. 152, alin. (2), art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
Articol  Unic. Doamna consilier local BOGHIU-SAMOILĂ FLAVIA-RAMONA se alege în funcţia de Viceprimar al Municipiului Braşov.