Hotărârea nr. 523/2020

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.
HOTĂRÂREA Nr. 523
din data de 06  noiembrie  2020

 

 

 

Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului  Braşov;
   
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 06 noiembrie 2020;
Având în vedere propunerea domului consilier CORBU IOAN de a-l desemna pe domnul consilier ROȘU ALEXANDRU, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni şi care a fost votată cu 23 voturi pentru și 4 abțineri;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (1), art. 129, alin. (1), art. 196, alin. (1),  lit. a) și  art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, domnul consilier ROȘU ALEXANDRU pentru o perioadă de  3 luni, respectiv 06.11.2020 - 06.02.2021.