Hotărârea nr. 52/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 2, ap. 4, deţinut de Pascu Traian.
None