Hotărârea nr. 517/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 14 august 2020 și a procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 20 august 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 517
din data de 11  septembrie  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 14 august 2020 și a procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 20 august 2020;

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 septembrie 2020;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139,   alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 14  august 2020 și procesul - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 20 august 2020.