Hotărârea nr. 50/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2A.
None