Hotărârea nr. 49/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 3/25 din terenul înscris în C.F. nr. 109538 Brașov, nr. cad. 109538, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/11, de la Apostu Sorin-Constantin.
None