Hotărârea nr. 473/2020

Modificarea H.C.L. nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 473
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1005 E din 31.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate,
Având în vedere Adresa Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, înregistrată la regie sub nr. 2210I/26.08.2020; Decizia nr. 30/26.08.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind modificarea H.C.L. nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică denumirea proiectului din titlul, cuprinsul şi anexele Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, în sensul înlocuirii cu sintagma ”Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 436 din 24.06.2019, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 436 din data de 24  iunie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 473 din data de 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1005 E din 31.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate,
Având în vedere Adresa Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, înregistrată la regie sub nr. 2210I/26.08.2020; Decizia nr. 30/26.08.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind modificarea H.C.L. nr. 436 din 24.06.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama aferentă derulării Proiectului ”Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii aferent derulării Proiectului ”Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, Anexa 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
                                                                               

 Anexe

  • Anexa 1 - Organigrama - proiect POIM.pdf
  • Anexa 2 - Stat de functii - proiect POIM.pdf