Hotărârea nr. 472/2020

Modificarea H.C.L. nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
 
HOTĂRÂREA Nr. 472
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1002 E din 31.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al  Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate,
Având în vedere Adresa Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, înregistrată la regie sub nr. 2210I/26.08.2020; Decizia nr. 29/26.08.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind modificarea H.C.L. nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică denumirea proiectului din titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 m.p., situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, şi din tot cuprinsul acesteia, în sensul înlocuirii cu sintagma "Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România ".
 
 
Art. 2. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri aparţine domeniului public al Municipiului Braşov şi nu poate fi trecută în domeniul privat pe perioada de implementare a proiectului şi într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia.”
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 435 din 24.06.2019, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 24.06.2019, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 435  din data de 24  iunie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 472 din data de 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
Privind: punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 m.p., situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1002 E din 31.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al  Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 m.p., situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
Având în vedere Adresa Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, înregistrată la regie sub nr. 2210I/26.08.2020; Decizia nr. 29/26.08.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat demararea procedurilor privind modificarea H.C.L. nr. 435 din 24.06.2019 privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a terenului cu suprafaţa de 611.842 mp, situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C, pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin proiectul Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
 
 
Art. 2. Suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri aparţine domeniului public al Municipiului Braşov şi nu poate fi trecută în domeniul privat pe perioada de implementare a proiectului şi într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia.
 
 
Art. 3. Terenul respectiv va deservi scopului definit la art. 1, dar nu mai puţin de 5 ani de la finalizarea proiectului, fără a i se putea schimba destinaţia sau categoria de folosinţă.
 
 
Art. 4. În situaţia pierderii de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a calităţii de administrator înainte de expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea proiectului, suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 va fi pusă, conform prevederilor legale în vigoare, la dispoziţia noului administrator ori autorităţii publice responsabile pentru coordonarea şi administrarea acesteia.
 
 
Art. 5. În condiţiile prezentei hotărâri, obligaţia de înscriere în cartea funciară şi/sau în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a clădirilor şi a altor obiective de infrastructură edificate pe terenul ce aparţine domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, aferentă dreptului de proprietate asupra Complexului pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, nu aparţine Consiliului Local al Municipiului Brașov, ci se stabileşte potrivit legii.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.