Hotărârea nr. 45/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 60/1.225 din terenul înscris în C.F. nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10, de la Chirvasă Petru și Chirvasă Elena-Cristina.
None