Hotărârea nr. 445/2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698 din 2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 445
din data de 14  august  2020

 

 

 

 

 
Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698 din 2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.673 din 10.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări Construcții din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698 din 2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 698 din 2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 2. (1) Se aprobă clădirile selectate pentru programul pilot, care sunt următoarele:
          a) Str. Sf. Ioan nr. 10   realizat
          b) Iuliu Maniu nr. 1 nou propus
          c) Piața Enescu nr. 6 realizat
          d) Michael Weiss nr. 35 suplimentare suma
          e) Lungă nr. 14 nou propus
          f) Piața Sfatului nr. 27 nou propus
          g) B-dul 15 Noiembrie nr. 48 nou propus"
 
 
Art. 2. Se modifica art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 698 din 2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 3. Se aprobă finanțarea nerambursabilă a intervențiilor asupra clădirilor din programul pilot, prin alocarea din bugetul local a sumei de 772.986,00 lei care reprezintă maxim 50 % din valoarea intervențiilor realizate de către persoane fizice, plus cota parte aferentă municipalității. Finanțarea nerambursabilă se distribuie pe clădirile din programul pilot astfel:
          a) Sf. Ioan nr. 10 - Finanțare nerambursabilă în valoare de 48.478,00 lei,reprezentând 50 % din valoarea intervenției (realizat, achitat)
          b) Iuliu Maniunr. 1 - Finanțare nerambursabilă în valoare de 150.000,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenției
          c) Piața Enescu nr. 6 - Finanțare nerambursabilă în valoare de 198.242,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenției (realizat, achitat)
          d) Michael Weiss nr. 35 -Finanțare nerambursabilă în valoare de 171.616 ,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenției (modificare suma initiala)
          e) Lungă nr. 14 - Finanțare nerambursabilă în valoare de50.000 ,00 lei, reprezentând cota parte a municipiului Brașov și cota parte din valoarea intervenției aferentă proprietarilor persoane fizice și juridice alții decât municipiul Brașov
          f) Piața Sfatului nr. 27 - Finanțare nerambursabilă în valoare de400.000,00 lei, reprezentând cota parte a municipiului Brașov și cota parte din valoarea intervenției aferentă proprietarilor persoane fizice si juridice alții decât municipiul Brașov
          g) B-dul Iuliu Maniu nr. 48 - Finanțare nerambursabilă în valoare de000,00 lei,reprezentând cota parte a municipiului Brașov și cota parte din valoarea intervenției aferentă proprietarilor persoane fizice și juridice alții decât municipiul Brașov.”
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 698/2018, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 698/2018 astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin sac Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Autorizări Construcții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 698  din data de 15  noiembrie 2018
Republicată conform H.C.L. nr. 445 din data de 14 august 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.673 din 10.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări Construcții din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698 din 2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (1),art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă implementarea programului pilot pentru procedura de implementare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, modificată şi completată de Legea nr. 166/2016, în vederea realizării unor lucrări care în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), reprezintă investiţii de interes public local.
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă clădirile selectate pentru programul pilot, care sunt următoarele:
          a) Sf. Ioan nr. 10 realizat
          b) Iuliu Maniu nr. 1 nou propus
          c) Piața Enescu nr. 6 realizat
          d) Michael Weiss nr. 35 suplimentare suma
          e) Lungă nr. 14 nou propus
          f) Piața Sfatului nr. 27 nou propus
          g) B-dul 15 Noiembrie nr. 48 nou propus
 
         (2) Lista de inventar a stării clădirilor incluse în programul pilot, este cuprinsă în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă finanțarea nerambursabilă a intervențiilor asupra clădirilor din programul pilot, prin alocarea din bugetul local a sumei de 772.986,00 lei care reprezintă maxim 50 % din valoarea intervențiilor realizate de către persoane fizice, plus cota parte aferentă municipalității. Finanțarea nerambursabilă se distribuie pe clădirile din programul pilot astfel:
          a) Sf. Ioan nr. 10 - Finanțare nerambursabilă în valoare de 48.478,00 lei,reprezentând 50 % din valoarea intervenției (realizat, achitat)
          b) Iuliu Maniunr. 1 - Finanțare nerambursabilă în valoare de 150.000,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenției
          c) Piața Enescu nr. 6 - Finanțare nerambursabilă în valoare de 242,00 lei,reprezentând 50 % din valoarea intervenției (realizat, achitat)
          d) Michael Weiss nr. 35 -Finanțare nerambursabilă în valoare de 171.616 ,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenției (modificare suma initiala)
        e) Lungă nr. 14 - Finanțare nerambursabilă în valoare de50.000,00 lei, reprezentând cota parte a municipiului Brașov și cota parte din valoarea intervenției aferentă proprietarilor persoane fizice și juridice alții decât municipiul Brașov
        f) Piața Sfatului nr. 27 - Finanțare nerambursabilă în valoare de400.000,00 lei, reprezentând cota parte a municipiului Brașov și cota parte din valoarea intervenției aferentă proprietarilor persoane fizice si juridice alții decât municipiul Brașov
        g) B-dul Iuliu Maniu nr. 48 - Finanțare nerambursabilă în valoare de000,00 lei, reprezentând cota parte a municipiului Brașov și cota parte din valoarea intervenției aferentă proprietarilor persoane fizice și juridice alții decât municipiul Brașov.
 
 
Art. 4. Dosarul tehnic şi Dosarul de finanţare pentru fiecare imobil vor fi elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 şi ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
 
 
Art. 5. Direcţia Arhitect Şef şi Direcţia Economică, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov în parteneriat cu Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii din Braşov, vor colabora pentru implementarea programului pilot în Centrul istoric al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.