Hotărârea nr. 444/2020

Modificarea H.C.L. nr. 697/2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecție de arhitectură a Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 444
din data de 14  august  2020

 

 

 

 

 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 697/2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecție de arhitectură a Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.670 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări Construcții din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 697/2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecție de arhitectură a Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 697/2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecție de arhitectură a Municipiului Brașov - Inventarul clădirilor pentru zonele prioritare de intervenție - zona nr 1 - Centrul istoric - Cetatea Brașovului, în sensul includerii în programul pilot, a unui număr de 4 imobile amplasate în alte zone prioritare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 697/2018 rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 697/2018 astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Autorizări Construcții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 697 din data de  15  noiembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 444 din data de 14 august 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.670 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 697/2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecție de arhitectură a Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 166/2016 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în Municipiul Braşov, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Regulamentul se aplică patrimoniului construit cuprins în zona de protecţie de arhitectură a Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3. Anexele 1 - 23 fac parte integrantă din Regulament şi detaliază procedurile şi conţinutul documentelor folosite la aplicarea prevederilor regulamentului.
 
 
Art. 4. Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economică şi Direcţia Fiscală în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov şi Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii din Braşov, vor colabora pentru aplicarea Regulamentului în Centrul Istoric al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 01-Inventar str. Postavarului-pare_completat.pdf
  • 01-Inventar str. Castelului-impare_completat 41_85.pdf
  • 01-Inventar str. Diaconu Coresi-impare_completat.pdf
  • 01-Inventar str. Politehnicii-impare_completat.pdf
  • 01-Inventar strazi-BALCESU impar.pdf
  • 02-Inventar str. Diaconu Coresi-pare_completat.pdf
  • 02-Inventar strazi-BALCESU par.pdf
  • ANEXA 1.pdf
  • Cerbului-par.pdf
  • Inventar cladiri-Propunere 2020.pdf
  • Inventar str. Cerbului-pare.pdf
  • Inventar strazi-GRIGORAS DINICU_impar1.pdf
  • Inventar strazi-GRIGORAS DINICU_par.pdf
  • str. Politehnicii-impare_completat inventar.pdf