Hotărârea nr. 441/2020

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 441
din data de 14  august  2020

 

 
 
 
Pentru: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.505 din 06.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei, după cum urmează:
- valoare totală: - 47.745.287,34 lei inclusiv TVA”.
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012 republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, astfel modificată şi completată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 200 din data de  30  martie  2012
Republicată conform H.C.L. nr. 571/2019; conform H.C.L. nr. 167/2020 și conform
H.C.L. nr. 441 din 14 august 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.505 din 06.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei, după cum urmează:
        - valoare totală: - 47.745.287,34lei inclusiv TVA.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL 2020.pdf