Hotărârea nr. 43/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607.
None