Hotărârea nr. 42/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159542 Brașov, nr. cad. 159542.
None