Hotărârea nr. 41/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159424 Brașov, nr. cad. 159424.
None