Hotărârea nr. 39/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 156005 Brașov, nr. cad. 156005.
None