Hotărârea nr. 38/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 7.566/51.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950.
None