Hotărârea nr. 369/2020

Aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun: I. Sistemul de securitate video mobil II. Camere de supraveghere video achiziționate pentru Comitetul Local pentru Situații de Urgență și pentru Centrul Operativ cu Activitate Temporară.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 369
din data de 31  iulie  2020

 

 

 
Privind: aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun: 
                I. Sistemul de securitate video mobil
         II. Camere de supraveghere video achiziționate pentru Comitetul Local pentru Situații de Urgență și pentru Centrul Operativ cu Activitate Temporară;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 67.649 din 15.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune probarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun: I. Sistemul de securitate video mobil; II. Camere de supraveghere video achiziționate pentru Comitetul Local pentru Situații de Urgență și pentru Centrul Operativ cu Activitate Temporară;
Având în vedere prevederile art. 1 și anexa 1, alin. 1), 2), 6) din H.G nr. 841/1995, completată și modificată cu H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), art. (6), lit. a), art. (7), lit. g), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor aparținând Municipiului Brașov, către Poliția Locală a Municipiului Brașov, după cum urmează:
          I. Sistemul de securitate video mobil, după cum urmează:
 

Nr. Crt.

Denumire Mijloc Fix

Cantitate

(bucăți)

Nr. Serial

Preț Unitar

(lei fără

 TVA)

Preț Unitar

(lei cu TVA)

1.

Camera mobilă 12MP cu Internet 4G LTE, GPS, transmite simultan video și foto pe telefon, 4 email-uri, FTP, full HD 1080P, Night Vision, 57 LED-uri invizibile pentru animal

1

HC4C1173

1475,00

1755,25

2.

Camera mobilă 12MP cu Internet 4G LTE, GPS, transmite simultan video și foto pe telefon, 4 email-uri, FTP, full HD 1080P, Night Vision, 57 LED-uri invizibile pentru animal

1

HC4C1209

1475,00

1755,25

3.

Cablu alimentare la baterie pentru camera mobilă

1

SLD456

50,00

59,50

4.

Cablu alimentare la baterie pentru camera mobilă

1

SLD457

50,00

59,50

5.

Sursa alimentare 12 V 10 Ah

1

SLD456

650,00

773,50

6.

Sursa alimentare 12 V 10 Ah

1

SLD457

650,00

773,50

7.

Acumulator 12V 7Ah

1

ACU12

100,00

119,00

8.

Acumulator 12V 7Ah

1

ACU12

100,00

119,00

9.

Card SD 32 Gb

1

KG112239877

60,00

71,40

10.

Card SD 32 Gb

1

KG112239877

60,00

71,40

11.

Configurare

1

FS

1100,00

1309,00

TOTAL

5.770,00

6.866,30

 
 
II. Camere de supraveghere video achiziționate pentru Comitetul Local pentru Situații de Urgență și pentru Centrul Operativ cu Activitate Temporară, după cum urmează:
 

Nr.

crt.

Denumire Mijloc Fix

Cantitate

(bucăți)

Nr. Serial

Preț Unitar

(lei fără TVA)

Preț Unitar

(lei cu TVA)

1

Camere de supraveghere video 3G/4G

4

5G01330PAG4233C

5G01330PAGEC4E9

5G01330PAG35FB0

5G01330PAG3781A

2.400,00

 

 

2.856,00

TOTAL x 4 bucăți

9.600,00

11.424,00

 
 
Art. 2. Transmiterea, fără plată, se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, cu înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor menționate la Art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.