Hotărârea nr. 365/2020

Modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată conform H.C.L. nr. 838 din 10 decembrie 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 365
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată conform H.C.L. nr. 838 din 10 decembrie 2019;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.504 din 13.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată conform H.C.L. nr. 838 din 10 decembrie 2019;
Având în vedere prevederile art. 8, lit. (e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public local de alimentare cu energie termică; ale Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de calcul a prețurilor energiei termice; ale Deciziei A.N.R.E. nr. 1079 din 29.06.2020 privind aprobarea bonusurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioadă iulie-octombrie 2020 din centralele CET Metrom, CET Noua, CET Nord 1 și CET Nord 2 aparținând S.C. BEPCO S.R.L. Brașov și Avizul A.N.R.E. nr. 4 din data de 23.01.2018 care reglementează prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse în cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, în Municipiul Brașov și ale H.C.L. nr. 88 din data de 9 februarie 2018 privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, în Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată și care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, începând cu data de 01.07.2020:
          a) Preţul local mediu este de 302,40  lei/Gcal exclusiv T.V.A.pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;
          b)Preţul local mediu este de457,16 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.”
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 324  din data de 28  iulie  2017
Republicată conform H.C.L. nr. 838 din 10 decembrie 2019 și conform H.C.L. nr. 365 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.504 din 13.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, republicată conform H.C.L. nr. 838 din 10 decembrie 2019;
Având în vedere prevederile art. 8, lit. (e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public local de alimentare cu energie termică; ale Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de calcul a prețurilor energiei termice; ale Deciziei A.N.R.E. nr. 1079 din 29.06.2020 privind aprobarea bonusurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioadă iulie-octombrie 2020 din centralele CET Metrom, CET Noua, CET Nord 1 și CET Nord 2 aparținând S.C. BEPCO S.R.L. Brașov și Avizul A.N.R.E. nr. 4 din data de 23.01.2018 care reglementează prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse în cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, în Municipiul Brașov și ale H.C.L. nr. 88 din data de 9 februarie 2018 privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, în Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă preţul local de 198.97 lei/Gcal inclusiv T.V.A. de 19 %, reprezentând preţul local ce va fi facturat populaţiei (consumatorilor casnici) din Municipiul Braşov, începând cu data de 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public de Termoficare Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, începând cu data de 01.07.2020:
          a) Preţul local mediu este de 302,40  lei/Gcal exclusiv T.V.A.pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;
         b) Preţul local mediu este de457,16 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.
 
 
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2017, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.