Hotărârea nr. 33/2020

Ajustarea tarifelor unitare cuprinse în anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 33
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

 

Pentru: ajustarea tarifelor unitare cuprinse în anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.814 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune ajustarea tarifelor unitare cuprinse în anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 6, lit. k), lit. l) și art. 9, lit. g) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ajustează tarifele unitare cuprinse în anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 791  din data de 21 decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 33 din data de 31 ianuarie 2020

 

 

 

 

 

 

Privind: ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.814 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune ajustarea tarifelor unitare cuprinse în anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 6, lit. k), lit. l) și art. 9, lit. g) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă preţurile unitare pe categorii de lucrări pentru activitatea de salubrizare în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă tarifele pentru utilizarea depozitului ecologic la nivelul Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se aprobă preţurile unitare pe categorii de materiale reciclabile, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, prevederile Art. 7 şi ale Art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare şi Deszăpezire va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 2 - Tarif ptr util dep ecologic nou 2019.pdf
  • Anexa 1 - Centralizator preturi unitare.pdf