Hotărârea nr. 32/2020

Modificarea H.C.L. nr. 567 din 30.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din strada Institutului, nr. 35, Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 32
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 567 din 30.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din strada Institutului, nr. 35, Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 8.143 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 567 din 30.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din strada Institutului, nr. 35, Brașov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 328 din 30.05.2019 privind aprobarea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 567 din 30.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din strada Institutului, nr. 35, Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 567 din 30.08.2019, astfel modificată, se va republica.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 567  din data de  30  august  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 32 din data de 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 8.143 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 567 din 30.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din strada Institutului, nr. 35, Brașov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 328 din 30.05.2019 privind aprobarea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii şi Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Regulament CATTIA propunere 22 ian 2020.pdf