Hotărârea nr. 31/2020

Modificarea H.C.L. nr. 100/28.02.2019, privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov.
None