Hotărârea nr. 30/2020

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov.
None