Hotărârea nr. 283/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 30 aprilie 2020.
None