Hotărârea nr. 275/2020

Revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, str. Bobâlna f.n.
None