Hotărârea nr. 273/2020

Darea în administrare către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a unui imobil situat în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu f.n.
None