Hotărârea nr. 269/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Vasile Alecsandri nr. 23.
None