Hotărârea nr. 262/2020

Stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004.
None