Hotărârea nr. 261/2020

Darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei.
None