Hotărârea nr. 260/2020

Atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3.
None