Hotărârea nr. 258/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 5, deţinut de Micu Adrian Viorel şi Micu Diana.
None