Hotărârea nr. 257/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Bîclea Sebastian şi Bîclea Tina-Gabriela.
None