Hotărârea nr. 256/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, str. Ioan Popasu nr. 15.
None