Hotărârea nr. 255/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163603 Brașov, nr. cad. 163603.
None