Hotărârea nr. 254/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163339 Brașov, nr. cad. 163339.
None