Hotărârea nr. 250/2020

Darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, a unor bunuri de inventar.
None