Hotărârea nr. 25/2020

Modificarea H.C.L. nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
None