Hotărârea nr. 247/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială.
None