Hotărârea nr. 246/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Municipiul Brașov, zona Tractorul Coresi”.
None