Hotărârea nr. 244/2020

Aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai Regiei pe anul 2019.
None