Hotărârea nr. 243/2020

Însușirea Raportului anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019.
None