Hotărârea nr. 239/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 27 martie 2020.
None