Hotărârea nr. 236/2020

Aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
None