Hotărârea nr. 230/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, către Manoiu Sorin.
None