Hotărârea nr. 23/2020

Stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 2019.
None