Hotărârea nr. 226/2020

Darea în administrare, către Direcția Fiscală Brașov, a spaţiilor cu altă destinaţie, identificate în C.F. nr. 159599-C1-U11 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/22 şi în C.F. nr. 159599-C1-U13 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/23, situate în Brașov, str. Lungă, nr. 14.
None