Hotărârea nr. 223/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, deţinut de Neagu Gheorghe Darius.
None