Hotărârea nr. 222/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886.
None