Hotărârea nr. 220/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1562/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Lupuțan Emanuel-Eugen și Lupuțan Adriana-Mihaela.
None